top of page

Shematični tlorisni načrti

Popolnoma novi način izdelave 2D načrtov, notranjosti objektov. Meter in skicirka sta preteklost.  S pomočjo 3D kamere se posname notranjost prostora v zelo kratkem času. Meritve so bolj natančne kot pri starem, ročnem načinu. Poleg 2D načrta prejmete še fotografije obstoječega stanja in 360 stopinjski virtualni sprehod, ki služi tudi za primerjavo prej in potem. 2D načrte lahko uvozite v namenske programe za nadalno obdelavo BIM (Autocad). Produkt 3D skeniranja prostora je tudi oblak točk, za nadaljno obdelavo, z vsemi meritvami. Nobena podrobnost ni spregledana.

Pretvorba nacrta hisa bled

Naredite prvi korak! Pokličite 01 51 33 190 ali pošljite 

bottom of page