top of page
iStock-1221550808.jpg

Legalizacija objektov

Kaj je legalizacija?

Legalizacija je proces, s katerim se pridobi uradno dovoljenje za gradnjo, ki ni bila izvedena v skladu s pravili in predpisi, oz. gradnja, ki je bila izvedena brez ustreznih dovoljenj.

Kdaj je pravi čas za legalizacijo?

Pravi čas za legalizacijo objekta je, ko lastnik objekta želi zagotoviti, da je njegova stavba v skladu s pravili in predpisi, in želi pridobiti ustrezna dovoljenja za njegovo uporabo.

 

Legalizacija je lahko potrebna tudi v primeru prodaje objekta, pridobitvi hipotekarnega kredita, državne subvencije in podobno.

Kakšen je postopek legalizacije?

Najprej se izdela tehnična dokumentacija. Naredijo se meritve celotnega objekta, narišejo se tlorisi, prerezi stavbe in načrti vseh fasad.

Objekt se vpiše v kataster stavb. Zberejo se dokazila o obstoju objekta.

Pri
merno izpolnjena projektna dokumentacija se najprej vloži na občino, v kateri stoji objekt, za izračun komunalnega prispevka. Komunalni prispevek se plača za razliko med izdanim gradbenim dovoljenjem in povečanim objektom

Po plačilu komunalnega prispevka se dopolni vloga z odločbo občine nakar se vloži na pristojno upravno enoto. Če je vse v redu, upravna enota izda odločbo za plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. To nadomestilo je možno poravnati tudi obročno.

Po plačilu nadomestila ali njegovega prvega obroka upravna enota izda ustrezno odločbo vključno z uporabnim dovoljenjem

Prepustite to zahtevno nalogo izkušenim strokovnjakom!

 

Celotni postopek opravimo namesto vas!

Naredite prvi korak! Pokličite 01 51 33 190 ali pošljite 

bottom of page